• Français
  • English
  • Nederlands

Baywatch op de Verdoyer...

Dit jaar kan je nog rustiger dan normaal op het Verdoyer komen!

Véronique, Clément, Jean Marc en Floris hebben namelijk aan een BHV cursus (Bedrijf Hulp Verleners) deelgenomen: of moeten we dit CHV gaan noemen?

Dit betekent niet dat zij hun arts- of verpleegstersdiploma hebben gehaald...
Maar ze hebben geleerd hoe ze de eerste handelingen tijdens een ongeval of ziekte uit moeten voeren.

Dit zullen niet de acties zijn die iemand genezen, maar wel de noodzakelijke handelingen die het verschil kunnen maken bij het wachten tot de aankomst van hulp.

Laten we in ieder geval hopen dat we deze kunsten dit jaar niet te veel zullen hoeven gebruiken!...
 

Ons YouTube-kanaal

Vind ons leuk op Facebook!

Prijs en beschikbaarheid

of neem contact op...